• 120035000
 • 120035001
 • 120035002
 • 120035003
 • 120035004
 • 120035005
 • 120035006
 • 120035007
 • 120035008
 • 120035009
 • 120035010
 • 120035011
 • 120035012
 • 120035012
 • 120035012
 

1200350000 1200350011 1200350022 1200350033 1200350044 1200350055 1200350066 1200350077 1200350088 1200350099 12003501010 12003501111 12003501111 12003501111 12003501212
jquery gallery by WOWSlider.com v8.2

關於我們
ABOUT US

 
 
  辦學理念
  校長的話
  創校簡史
  校訓及校歌
  法團校董會
  學校組織
  教學團隊
  學校資訊
  傳媒報導
  發展計劃
  校園設施
  學校通告
  教學獎
  電子收費系統
 

表格下載

  聯絡我們

 

關於我們 > 學校校訓及校歌

校訓

誠、敬、勤、健


校歌

樂譜:李超源
歌詞:胡國賢

 

下載樂譜
下載伴唱音樂

松柏蒼翠,郊野青蔥。
莊嚴校舍,屹立鎮群峰。
培我品德,鍛鍊我體魄,
訓誨自強宜自重,明瞭社會,
關心大眾,探討知識樂無窮。
博學慎思,愛群體活動,誠敬勤健校訓可風。


校徽

 

 

鄭植之中學 | 地址: 西貢竹角路八號
CHENG CHEK CHEE SECONDARY SCHOOL | ADDRESS: 8 CHUK KOK ROAD, SAI KUNG, N.T.
電話: 2719-8598 | 傳真號碼:2719-4078 | 電郵: enquiry@cccss.edu.hk


Copyright © 2018 CCCSS. All Rights Reserved.|免責聲明 | 聯絡我們 | 網頁地圖 |特別天氣情況下安排